Spot on, Spotify

By 1 No tags Permalink 0

Spotify sin kampanje "Thanks, 2016 - It's been weird" ble en enorm suksess. Den fikk positiv omtale i utallige bransjeblader og -nettsteder, og gikk viralt på nettsider som Reddit og Imgur. Hvorfor? Hva gjør denne kampanjen spesielt effektiv? I det følgende vil jeg prøve å se på endel faktorer som gjorde denne kampanjen så populær.       Humor Kampanjen bruker off-beat humor som virkemiddel for å få ...

Weird markedsføring

By 0 No tags Permalink 0

Etter hvert som vi blir flinkere i markedsføring, fremstår endel av kunnskapen vår som rene selvfølgeligheter.  Som Egon Holstad treffende sier det:   Dette er nok en tøff nøtt for mange bedrifter: Skal vi finne et relevant publikum, eller et irrelevant? Det er nærliggende å tro at de fleste vil havne på svaralternativ A. Noen vil kanskje til og med si at det ...

The art of the pop-up

By 4comments No tags Permalink 0

Pop-ups har kanskje et litt dårlig rykte på seg - Og det er egentlig forståelig, når de brukes som i eksemplet vist ovenfor. Pop-ups kan være forstyrrende og "disruptive" - Men det går også an å lage pop-ups som er smakfulle og nyttige for leseren, og det er definitivt sistnevnte som gir best resultater! Jeg vil her gå igjennom noen tips for ...

Gjesteforelesning: Simen Eidsvåg

By 0 No tags Permalink 0

I går hadde vi en veldig interessant gjesteforelesning med Simen Idsøe Eidsvåg, som har jobbet i en årrekke som markedsfører og strateg i musikkbransjen, med artister som blant annet Hellbillies og Kaizers Orchestra. Han var blant annet en av skaperne bak den populære “Kaizervirus”-appen, som vant flere internasjonale markedsføringspriser. Noen av de viktigste innsiktene han delte, var: -Artister er ofte representert av ...