The art of the pop-up

By 4comments No tags Permalink 0

Pop-ups har kanskje et litt dårlig rykte på seg - Og det er egentlig forståelig, når de brukes som i eksemplet vist ovenfor. Pop-ups kan være forstyrrende og "disruptive" - Men det går også an å lage pop-ups som er smakfulle og nyttige for leseren, og det er definitivt sistnevnte som gir best resultater! Jeg vil her gå igjennom noen tips for ...