Weird markedsføring

By 0 No tags Permalink 0

Etter hvert som vi blir flinkere i markedsføring, fremstår endel av kunnskapen vår som rene selvfølgeligheter.  Som Egon Holstad treffende sier det:   Dette er nok en tøff nøtt for mange bedrifter: Skal vi finne et relevant publikum, eller et irrelevant? Det er nærliggende å tro at de fleste vil havne på svaralternativ A. Noen vil kanskje til og med si at det ...