Vårsemesteret 2018 gikk med til å skrive bacheloroppgave. Her kunne man velge om man ville gjøre kun et teoretisk arbeid, eller en praktisk løsning – Jeg gikk for en praktisk løsning, og lagde en nettside med tips for markedsføring av musikk. Her fikk god bruk for all kunnskapen jeg tilegnet meg i løpet av bachelorstudiet, samtidig som jeg trakk av min tidligere erfaring som musiker og DJ.

Nettsiden er ment å gi enkle tips til markedsføring for musikere, og er spesielt ment for personer som mer eller mindre står på bar bakke: Musikere som akkurat har startet sin karriere, og som ikke er signert til et plateselskap; eventuelt bare signert til et lite selskap. Nettsiden skal gi en innføring i de forskjellige elementene i en helhetlig kommunikasjonsstrategi, uten for mange vanskelige fagutrykk – Den skal kunne brukes av folk som ikke kan noe om markedsføring fra før av.

Oppgaven ble levert inn i forskjellige formater. Her er først en link til selve nettsiden (prototyp), etterfulgt av en forklaring til nettsiden, og til sist en skriftlig innlevering som omhandler teorigrunnlaget for nettsidens innhold.

 

 

HOW TO MARKEDSFØRE MUSIKK (LINK)