På denne siden finner du detaljerte beskrivelser av forskjellige oppgaver jeg har gjort i løpet av studietiden min på Westerdals. Mye av det som presenteres her dreier seg naturlig nok om om kommunikasjonsstrategi og kampanjer; men jeg har også tatt med noen eksempel på andre oppgaver vi har løst –  i interaksjonsdesign, koding, og digital kultur.
Oppgavene har hovedsakelig vært løst i grupper, noe som har gitt oss bred erfaring i kreativt samarbeid mellom forskjellige avdelinger og disipliner i bransjene. Oppgavene har gitt oss et veldig godt grunnlag for å jobbe med digital strategi i samarbeid med andre!
Klikk på linkene under for å lese mer detaljert om de individuelle oppgavene; gi meg en lyd hvis du lurer på noe eller vil ha mer informasjon.