Dette var en tverrfaglig oppgave, hvor vi samarbeidet med Art Direction-studenter. Hensikten med oppgaven var å utvikle flermediale artistpromotering-konsepter for Astrid S. Universal bidro her med målgruppeinnsikt/statistikk som vi la til grunn for vårt arbeid, og oppgaven ble presentert i form av en pitch for Astrid S og Universal. Pitchen inneholdt målgruppebeskrivelse, persona, beskrivelse av idé/konsept, og kanalvalg. Her er presentasjonen vår, med forklaringer.

 

 

 

Målgruppen for kampanjen vår ble definert som unge jenter 12-18 år. Valget av denne målgruppen var blant annet basert på tall og analyse fra Universal selv – Mange av Astrid S sine fans er i denne målgruppen.

 

Vi lagde en persona for kampanjen: Vilde, 15, fra Nordstrand

 

Oppgaven ba oss definere et behov som vår persona kan ha (og som Astrid S skal fylle), og en misjonssetning for kampanjen. Behovet vi beskrev gir føringer for misjonssetningen, og dermed kampanjen: Vi vil fremstille Astrid S som en vanlig og jordnær jente, en “kompis”.

 

Vårt første konsept var en serie youtube-videoer hvor Astrid S covrer kjente låter akustisk. Dette ville foregått i en uformelle setting, i tråd med misjonssetningen vår.

 

I dette konseptet så vi for oss at Astrid S fant folk på gata som var villige til å spille inn en liten duett-video med henne. Igjen en uformell setting, hvor vi viser at Astrid S er en vanlig jente som oss!

 

Med disse konseptene tenkte vi at Astrid S kunne fremstå som en vanlig jente, som målgruppen lett kunne identifisere seg med – og ikke en uoppnåelig superstjerne.

 

En oversikt over aktuelle kanalvalg, i prioritert rekkefølge; her ville Youtube og Instagram vært viktigst.