Dette var et tverrfaglig prosjekt som gikk ut på å lage en nettbank for generasjon Z, som vi kalte for “BankZ”. Oppdragsgiveren var DnB.

I dette prosjektet hadde jeg hovedansvaret for kommunikasjonsstrategien; her er strategidokumentet vi leverte inn.