Denne oppgaven var besvarelsen på følgende oppgave: “Utarbeid en digital opplysningskampanje for et problem dere skulle ønske var løst.” Her tok vi for oss problemet med at barn og unge sitter mye foran skjermer, istedet for å være ute og oppleve natur. Vi valgte DNT/Barnas Turlag som avsender for denne kampanjen.

Her er strategidokumentet vi leverte som besvarelse.