Denne oppgaven var eksamen i faget konseptutvikling. Formålet var å utvikle et konsept og en kampanjestrategi rettet mot vordende studenter, med formål å få de til å søke på studier hos Kristiania. Kampanjen var ment å gå fra januar 2018 til etter studiestart. Det kortsiktige målet for kampanjen var “best mulig høstopptak 2018”, mens det langsiktige var “positiv merkevarebygging mot fremtidige kandidater.”

Det ble lagt vekt på at konseptet skulle være dynamisk og fleksibelt, med et grunnleggende budskap som var justerbart i forhold til forskjellige målgrupper og tidspunkt. Besvarelsen skulle demonstreres gjennom løsninger for programmatisk annonsering.

Oppgaven ble presentert i form av en pitch – Her er presentasjonen vår, med forklaringer.

 

 

Vi startet med å gjøre endel research, og undersøkte holdninger til HK blant forskjellige studenter.

 

For kampanjen vår utviklet vi tilsammen seks personas. I virkeligheten kunne vi kanskje utviklet enda flere – Disse seks persona’ene var ment å være et tverrsnitt av faglige interesser.

 

Mood-board

 

Vi utviklet dette budskapet, som skulle ligge til grunn for hele kampanjen.

 

 

Tone of Voice

 

Vi presenterte buskapet i forskjellige former. Her er budskapet tenkt rettet mot kreative yrker, som design og illustrasjon.

 

Det samme buskapet, tenkt rettet mot helse-og omsorgsyrker. Her byttet vi ut ordet “drøm” med det noe mer jordnære “fremtid”.

 

Budskapet rettet mot potensielle IT-studenter.

 

Vi testet ut buskapene på en gruppe studenter, og fikk endel positive tilbakemeldinger – og noen negative, først og fremst på IT-budskapet.

 

Da kampanjen var tenkt å gå fra 2. januar til etter studiestart, fikk vi i oppgave å identifisere endel nøkkel-øyeblikk for annonseringen. Vi delte tidsperioden opp i tre faser: fra 2. januar til søknadsfrist, fra søknadsfrist til svar på opptaket, og fra svar på opptak til studiestart.


 

 

Kampanjen og budskapet var tenkt tatt ut i forskjellige kanaler og formater.

 

Kundereise