Denne strategien er svaret på følgende oppgave:

“Det skal utarbeides en helhetlig 
kommunikasjonsstrategi med kreative løsninger for P3 GULL. Strategien og konseptet skal etablere P3 Gull som Norges råeste musikkpris for unge musikkelskere.”

Her er presentasjonen vi holdt som besvarelse på oppgaven, med forklaringer. Nederst vil du finne en PDF av skriftlig innlevering i forbindelse med oppgaven.

 

Noen av de viktigste utfordringene vi identifiserte for P3 Gull, var at mange ikke visste hva P3 Gull er, og at markedsføringen var så og si ikke-eksisterende.

 

De viktigste funnene fra vår SWOT-analyse, var at P3 Gull har veldig bra produksjonsverdi, men at de “fornyer fremfor å etablere” – At de har hatt stadig fokus på å fornye konseptet sitt hvert år, istedet for å forsøke å etablere en tradisjon.

 

Et av de viktigste målene våre ble derfor å skape et tradisjonsgrunnlag for P3 Gull.

 

Noen stikkord for den unge målgruppen vi definerte.

 

Basert på vårt research-arbeid utarbeidet vi følgende løfte fra P3 Gull:

Vi utarbeidet derfor en idé til en treårsplan for P3 Gull:

  • År 1 – Informere. Her introduseres P3 Gull til målgruppen, gjennom kreative løsninger i relevante kanaler – Da særlig sosiale medier, for å møte målgruppen der de er.
  • År 2 – Etablere. Her bygger P3 videre på fjorårets kommunikasjon, og fester seg bedre og bedre i bevisstheten til målgruppen.
  • År 3 – Skape tradisjon. Her begynner P3 Gull å bli en tradisjon, og merkevaren er godt kjent blant publikum.

 

 

 

Ut fra løftet fra P3 Gull om at Norsk musikk har aldri sett bedre ut, utarbeidet vi forslag til kreative løsninger.  Vi visualiserte løftet ved å “pimpe opp” norske musikere – med vekt på eldre norske musikere, for på denne måten å vise at P3 Gull føyer seg inn i en stolt tradisjon av norsk musikk:

 

Som del av de kreative løsningene, så vi for oss et Snapchat-filter – som muligens kunne sett litt kulere ut enn våre photoshop-skills har greid å vise her.

 

Eksempel på utendørs reklame.

 

Oppsummerende råd for NRK!

 

 

Innleveringstekst om arbeidet med strategien (PDF):

P3 Gull strategi_og_samfunn_h16