Dette var besvarelsen vår på en oppgave i forbrukerpsykologi som dreide seg om holdningsdannelse og holdningsendring. Hvordan danner vi oss holdninger, og hvilke midler kan vi som markedsførere bruke for å endre folks holdninger? Oppgaven tok utgangspunkt i et økende antall tilfeller av gonoré, og ba oss om å undersøke holdninger som kan ligge til grunn for dette, samt å skissere en holdningskampanje for å endre folks holdninger. Som svar på oppgaven lanserte vi en digital kampanje vi kalte for “Sunn i senga”, med formål å oppmuntre til bruk av kondom.